HomePrivacy

Privacy statement

Stichting M&A Platform Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting M&A Platform Den Haag, gevestigd aan het Lange Voorhout 3 in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister met nummer 56272286 (KvK Haaglanden).

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Stichting M&A Platform Den Haag verwerkt persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van deze website, het verzenden van e mailnieuwsbrieven en het organiseren van seminars of andere bijeenkomsten.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Stichting M&A Platform Den Haag en van haar aangesloten partijen en derden. Voor het verzenden van een e-mailnieuwsbrief, het versturen van uitnodigingen per e-mail voor seminars en andere evenementen en het plaatsen van cookies en webbeacons vraagt Stichting M&A Platform Den Haag voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

3. Welke persoonsgegevens: herkomst

Stichting M&A Platform Den Haag verwerkt onder andere titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar activiteiten of één van de andere onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

Stichting M&A Platform Den Haag verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt of uit openbare bronnen.

4. Ontvangers van de persoonsgegevens

Stichting M&A Platform Den Haag deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen.

5. Cookies en webbeacons

Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Een webbeacon, ook wel internet tag, pixel tag of clear GIF genoemd, wordt gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de e-mails.

6. Uw rechten

U hebt het recht om Stichting M&A Platform Den Haag te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens en om Stichting M&A Platform Den Haag te verzoeken om de gegevens te wissen.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met één of meer bestuursleden van Stichting M&A Platform Den Haag per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Stichting M&A Plaform Den Haag neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Wijzigingen

Stichting M&A Platform Den Haag houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Stichting M&A Platform Den Haag via:

Stichting M&A Platform Den Haag
Postbus 30457
2500 GL Den Haag
info@ma-denhaag.nl

Versie 1.0, 1 september 2021